DZIAŁAMY W KONSORCJUM

fingrow brdi biznes inwestycje

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

foto główna

DUMNIE WSPIERAMY

fingrow
PFRON BEZ BARIER!

Pomagamy firmom realizować efektywne i dochodowe strategie z poszanowaniem relacji międzyludzkich oraz interesów społecznych.

Jesteśmy partnerem dla przedsiębiorców, którzy w codziennej działalności
kładą bądź chcą kłaść nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu
(CSR-ang. Corporate Social Responsibility) oraz są otwarci
na aktywizację osób niepełnosprawnych (D-Disability).

Fingrow Service Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz zbudować pozytywny wizerunek swojej firmy, przyczynić się
do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i jednocześnie poprawić wynik finansowy biznesu.

OBSZARY NASZEGO DZIAŁANIA

Rekrutacja osób z niepełnosprawnością

Wdrażanie strategii CSR

Pozyskiwanie dofinansowań do wynagrodzeń

Pozyskiwanie środków na tworzenie miejsc pracy

Sprzedaż oraz najem samochodów dla osób niepełnosprawnych

Promocja i sponsoring wśród sportowców z niepełnosprawnością